פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Posts Tagged ‘מנחם גראוס’

ואתחנן – נבון או חכם?

Posted by toraportion ב- 26 ביולי 2009

בפרשתנו, משה רבינו מבאר לעם ישראל את היתרון בהליכה בדרך התורה, ובתוך הדברים הוא אומר "ושמרתם ועשיתם, כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (דברים ד,ו). גם בפרשה הקודמת כשאשר משה רבינו מחפש אנשים לחלק איתם את עול שיפוט עם ישראל, כתוב "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם"(שם א,יג). בשני הפסוקים האלה, "חכם" קודם ל"נבון".

אלא שבפרשת מקץ, כשיוסף מיעץ לפרעה איך להתכונן לקראת קיום חלומו, הוא מתבטא "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" (בראשית מא, לג) , וגם בהמשך פרעה מתבטא "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך" (שם מא, לט). שם המילה "נבון" מוזכרת פעמיים לפני "חכם"?

והנה אצל יוסף עולה תמיהה נוספת. הרי כשיוסף הוצג לפני פרעה, פרעה אומר לו ששמע ש"תשמע חלום לפתור אותו" (שם מא, טו), ויוסף עונה "האלקים יענה את שלום פרעה" (שם מא, טז) זה לא שאני חכם, אני פשוט מקבל את הפתרון מהאלקים. ואם כן, תגובתו של פרעה, כשיוסף פתר את חלומו לשביעות רצונו, היא מפתיעה. הוא היה יכול להסיק שיוסף הוא איש 'קדוש' או 'צדיק', מכך שהוא מקבל מסרים שמימיים, אבל בשום פנים ואופן לא שהוא חכם. אם מדען חשוב ערך מחקר חדש שהוביל לפריצת דרך במקצועו, ויבחר באחד מתלמידיו להציג אותו בפני קהל המדעים, האם ירעיפו על התלמיד שבחים, בזה שהוא חכם? ואם כן, מדוע פרעה מסיק ש"אין נבון וחכם כמוך"?

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in ואתחנן, ספר דברים | מתויג: , , , , | Leave a Comment »