ואתחנן – שמע ישראל, רבי עקיבא ותשעה באב

תקנה קדומה בישראל קובעת, שיהיה סדר של קריאה בתורה בציבור, מדי שבת, כך שיסיימו את התורה בתקופת זמן ידועה. המנהג הבבלי העתיק, שפשט בכל קהילות ישראל, הוא לסיים את כל התורה מדי שנה. לצורך זה חלקו את התורה לחמישים וארבע פרשיות, הנקראות, בדרך כלל, פרשה מדי שבת, כשפרשת בראשית נקראת בשבת שאחרי חג הסוכות, והפרשה האחרונה, וזאת הברכה, נקראת בשמחת תורה, הוא היום השמיני של חג הסוכות.

כיון שמספר השבתות בשנה אינו קבוע, אנו נאלצים לפעמים לחבר שתי פרשות, ולקרוא אותן בשבת אחת. דבר זה יוצר אפשרויות שונות כיצד לסדר את הקריאה. השנה חברנו את פרשיות מטות מסעי, וזאת כדי לקיים מנהג המוזכר ברמב"ם (הלכות תפילה פרק יג הלכה ב), לקרוא פרשת ואתחנן בשבת שאחרי תשעה באב.

לא נתבאר בדברי הרמב"ם, מהו הקשר בין פרשת ואתחנן לתשעה באב, ומדוע יצר המנהג חיבור בין השניים. דבר זה פותח פתח להשערות שונות, כשקשה, כמובן, לקבוע דבר ברור בענין, אבל אין זה מונע מאיתנו להציג השערה, הנראית לנו סבירה, ויש בה כדי לתת לנו תפיסה של עומק במעבר בין האבל העמוק של תשעה באב, בחזרה אל השגרה של כל ימות השנה.

להמשיך לקרוא "ואתחנן – שמע ישראל, רבי עקיבא ותשעה באב"

ואתחנן – נבון או חכם?

בפרשתנו, משה רבינו מבאר לעם ישראל את היתרון בהליכה בדרך התורה, ובתוך הדברים הוא אומר "ושמרתם ועשיתם, כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" (דברים ד,ו). גם בפרשה הקודמת כשאשר משה רבינו מחפש אנשים לחלק איתם את עול שיפוט עם ישראל, כתוב "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם"(שם א,יג). בשני הפסוקים האלה, "חכם" קודם ל"נבון".

אלא שבפרשת מקץ, כשיוסף מיעץ לפרעה איך להתכונן לקראת קיום חלומו, הוא מתבטא "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" (בראשית מא, לג) , וגם בהמשך פרעה מתבטא "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך" (שם מא, לט). שם המילה "נבון" מוזכרת פעמיים לפני "חכם"?

והנה אצל יוסף עולה תמיהה נוספת. הרי כשיוסף הוצג לפני פרעה, פרעה אומר לו ששמע ש"תשמע חלום לפתור אותו" (שם מא, טו), ויוסף עונה "האלקים יענה את שלום פרעה" (שם מא, טז) זה לא שאני חכם, אני פשוט מקבל את הפתרון מהאלקים. ואם כן, תגובתו של פרעה, כשיוסף פתר את חלומו לשביעות רצונו, היא מפתיעה. הוא היה יכול להסיק שיוסף הוא איש 'קדוש' או 'צדיק', מכך שהוא מקבל מסרים שמימיים, אבל בשום פנים ואופן לא שהוא חכם. אם מדען חשוב ערך מחקר חדש שהוביל לפריצת דרך במקצועו, ויבחר באחד מתלמידיו להציג אותו בפני קהל המדעים, האם ירעיפו על התלמיד שבחים, בזה שהוא חכם? ואם כן, מדוע פרעה מסיק ש"אין נבון וחכם כמוך"?

להמשיך לקרוא "ואתחנן – נבון או חכם?"