פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Posts Tagged ‘אמונה’

וירא – אברהם המאמין וגומל החסד

Posted by toraportion ב- 1 בנובמבר 2009

בפרשת וירא ממשיכה התורה לתאר את הדמות של אברהם אבינו. קיים ניגוד בולט בין אברהם של פרשת וירא, לבין אברהם של הפרשה הקודמת. בפרשת לך לך אברהם עסוק בחייו הרוחניים האישים ובעזרה לבני משפחתו [הברית עם אלוקים, ברית המילה, והבטחת הארץ. קשורה לתחום האישי. המלחמה למען הצלת לוט קשורה לתחום המשפחתי]. בפרשת וירא, תחום הפעילות של אברהם עולה מדרגה והוא פונה אל כלל החברה, הוא מנהל "משא ומתן" עם אלוקים בקשר להצלת סדום. וכן כורת ברית עם אבימלך, לאחר כריתת הברית התורה מסיימת וכותבת "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם" (בראשית כא, לג). הפסוק כפשוטו לא מובן, מה הקשר בין נטיעת עץ האשל לבין הקריאה בשם ה'? זאת ועוד, מה פשר הקריאה בשם ה'?

המעניין הוא שהרמב"ם (פרק א' מהלכות ע"ז) סבור שהקריאה בשם ה' תחת האשל מהווה את פסגת עבודתו של אברהם אבינו. הרמב"ם שם מאריך לתאר את המהפכה האמונית שעברה על אברהם מהיותו עובד ע"ז עד למהפכה הגדולה בו הוא מגיע להכרה מונותאיסטית, אמונה באל אחד. וזה לשונו: "והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר "ויקרא שם בשם ה' אל עולם", וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים". כלומר שיא המדרגה של אברהם אבינו היא הפצת האמונה תחת אותו אשל.

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in וירא, ספר בראשית | מתויג: , , , , , , , , | 1 Comment »