פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Archive for the ‘קורח’ Category

קורח – העומק הנשי וניתובו הנכון

Posted by toraportion ב- 17 ביוני 2009

קורח מערער על סמכותו של משה, הוא מקהיל מאתיים חמישים איש מחשובי העם, ומציג את דברי משה באור אבסורדי ומוזר, בכדי להוכיח את טענתו כי אין משה שליח הא-ל, אלא בודה מלבו את התורה וההלכות. את טענתו העיקרית מנסח קורח כך: "רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" (במדבר טז, ג). זאת אומרת מדוע לוקחים אתם שררה וגדולה לעצמכם ולא משאירים מצב שויוני בעם הלא כל העדה קדושים ובתוכם ה'.

בכדי לבאר טענה זו מסביר רש"י על פי דברי המדרש שכולם שמעו את דברי ה' על הר סיני ולא אתם לבדכם, ואם כן אין מקום שתוסיף אח"כ דברים מעבר למה ששמעו העם (כנראה שהבסיס לטענה זו היא כי אם ה' היה רוצה להוסיף על הדברים היה מדבר אל כל העם כפי שדיבר בסיני, ומוכיח קורח מזה ששאר הדברים הם בדיות מלבו של משה).

ולכן אף המינוי של משה אהרון ובניו הינם בדיה של משה ולא מהאלוקים כך אנו מוצאים שטענתו המרכזית של קורח המובא בכתוב הינה טענה של שויוניות, אין מקום להשתרר על העם, מה שיש לאלוקים לומר לעם אמר לכולם.

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in ספר במדבר, קורח | מתויג: , , , , , | Leave a Comment »

קרח – הצורך במנהיגות רוחנית

Posted by toraportion ב- 26 ביוני 2008

פרשתינו עוסקת בהרחבה בענין מחלוקת קורח ועדתו שערערו על מנהיגותו של משה רבינו ועל כהונתו של אהרן וכך מתארת לנו התורה את ראשיתה של המחלוקת (במדבר פרק טז פסוק א-ג): "וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן יִצְהָר בֶּן קְהָת בֶּן לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן: וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרִאֵי מוֹעֵד אַנְשֵׁי שֵׁם: וַיִּקָּהֲלוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם יְהֹוָ-ה וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל יְהֹוָ-ה".

במדרש (מדרש רבה פרשה יח פיסקא ג) מסופר יותר בהרחבה: "קפץ קרח ואמר למשה טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית, א"ל חייבת בציצית, א"ל קרח טלית שכולה תכלת אין פוטרת עצמה, ארבע חוטין פוטרות אותה, בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה, אמר לו חייב במזוזה, א"ל כל התורה כולה מאתים שבעים וחמשה פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית, אמר לו דברים אלו לא נצטוית עליהן ומלבך אתה בודאן".

רבינו בחיי מסביר שיש קשר ישיר בין שאלות אילו שנראות לכאורה כשאלות הלכתיות תמימות, לבין המחלוקת עצמה, וכך כותב: "וקרח מרוב חכמתו שאל שאלות אלו והיו מעין המחלוקת. ויש בכללם עוד רמז משל על ישראל כי המשילם לטלית שכלה תכלת ובית מלא ספרים, וכיון בזה לומר כי ישראל שכלם קדושים וכלם חשובים, מלאים מן המעלות, למה יצטרכו למשתררים ולמתנשאים עליהם". נמצאנו למדים מדברי רבינו בחיי שעיקר טענתם של קרח ועדתו היתה לא על כך שמשה רבינו אינו מתאים לתפקיד, אלא שאין כלל צורך במנהיגות רוחנית.

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in ספר במדבר, קורח | מתויג: , , , , , , , , , | Leave a Comment »