פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Archive for the ‘נשא’ Category

נשא – השלום והשלמות

Posted by toraportion ב- 28 במאי 2009

פרשתינו עוסקת בנושאים רבים והם: שילוח הטמאים מחוץ למחנה, דין גזל הגר, דיני סוטה, פרשת נזיר, ברכת הכהנים ונדבת הנשיאים. אף שבתחילה נראה שאין קשר בין ענין אחד למשנהו, אחר שנלמד את פירושו של הרלב"ג נגלה שיש מכנה משותף לכל ענינים אלו.

בתחילת הפרשה מקשר הרלב"ג את מצות שילוח הטמאים מחוץ למחנה (פרק ה פסוק א-ד) עם סדר המחנות שהוזכר בפרשה הקודמת וכך כתב: "אחר סדר ענין המחנה במה שיישר אל השלמות והטוב, זכר מה שיסיר ממנו הרע והפסד הסדר" כלומר שבשילוח הטמאים יהיה המחנה קדוש וראוי שתשרה בו שכינה. ולגבי דינו של מי שגוזל גר שאין לו יורשים (פרק ה פסוק ה-י) כותב הרלב"ג: "וידמה שזכר בזה המקום זאת הפרשה להסיר הרע מהמחנה אשר יביא מריבה וקטטה. והוא שיהיה האדם נזהר מלהחזיק בממון חבירו שלא כדין ולא יסמוך על חולשת שכנגדו שאין לו גואלים".

על פרשת סוטה (פרק ה פסוק יא-לא) המדברת על בעל החושד באשתו שזינתה כותב הרלב"ג שמטרתה להסיר הקטטה מהבית. ובהמשך מסביר את סדר כתיבת הפרשיות "והנה שלום בית קודם לשלום העם, לפי מה שנתבאר בפילוספיא המדינית. ואולם התחילה התורה מהשלום היותר נכבד, המאוחר בסדר וסיימה בקודם בסדר".

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in נשא, ספר במדבר | מתויג: , , , | Leave a Comment »