שמיני – הטעם לאסורי מאכלים

בפרשת שמיני התורה עוסקת בכשרות המאכלים. כאשר התורה מספקת לנו את סימני הכשרות של בעלי חיים הטהורים. וברשימה ארוכה, את שמות בעלי חיים שאסורים באכילה.

הראשונים פרשני המקרא, והפילוסופים הקדמונים, ניסו למצוא טעם הגיוני למאכלים האסורים. ישנם שתי אסכולות. אסכולה אחת שבראשה עומד הרמב"ם וספר החינוך הסוברים שטעם האיסור נובע מסיבות רפואיות.

כך כותב הרמב"ם במורה נבוכים: (חלק שלישי פרק מח) "ואומר כי כל מה שאסרתו התורה עלינו מן המאכלים, מזונם מגונה, ואין בכל מה שנאסר עלינו מה שיספק שאין הזק בו, רק החזיר והחלב, ואין הענין כן כי החזיר יותר לח ממה שצריך, ורב הפסולת והמותרות, ורוב מה שמאסתו התורה לרוב לכלוכו ומזונו בדברים הנמאסים, וכבר ידעת הקפדת התורה על ראיית הלכלוכים ואפילו בשדות במחנה כל שכן בתוך המדינה, ואילו היתה מותרת אכילת החזיר היו השווקים עם הבתים יותר מלוכלכים מבית הכסא, כמו שתראה ארצת הצרפתים היום".

ספר החינוך (מצוה עג) סובר כמו הרמב"ם. אלא שהוא מתקשה, הרי הרופאים לא חושבים כן. אם נשאל רופא הוא לא ימצא שום בעיה בריאותית באוכל לא כשר.

וכך עונה החינוך: "משרשי מצוה זו, לפי שהגוף כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, וזולתו לא תשלם מלאכתה לעולם, ועל כן באה בצילו ולא לרעתה, באמת כי האל לא יריע אבל ייטיב לכל וכו'..ועל הדרך הזה לפי הפשט נאמר שבא לנו האיסור בתורה בכל מאכלות האסורות, ואם יש מהם שאין נודע לנו ולא לחכמי הרפואה נזקן, אל תתמה עליהן, כי הרופא הנאמן שהזהירנו בהן חכם יותר ממך ומהם, וכמה נסכל ונבהל מי שחשב שאין לדברים נזק או תועלת אלא במה שהשיג הוא". לדבריו אף אם המדע אינו מכיר בנזקים הרפואיים של אוכל לא כשר. הבורא שברא את בעלי חיים יותר נאמן מהרופאים.

אסכולה שנייה בראשה עומדים המהר"ל והאברבנאל חולקים מכל וכל על הרמב"ם והחינוך. לדעתם אין שום בעיה רפואית בבעלי חיים שאינם כשרים. וההוכחה הפשוטה לכך היא המצב הבריאותי של הגויים שאינו נראה כשונה ממצבם של היהודים.

המהר"ל (תפארת ישראל פרק ח) כותב : "כי עלי ידי עשיית המצות שהם הסדר השכלי הוא דבק בשכלי ועלי ידי זה דבק בו יתברך. והעובר על המצות הוא יוצא מן הסדר השכלי שסדר השם יתברך… ולפיכך כל מי שנותן במצות טעם על פי הטבע לומר כי לכך אסרה תורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף מזג רע… נתנו טעם על פי הטבע וכאלו היתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך". כלומר, לדעת המהר"ל איסורי המאכלות הם חוק אלוקי שטעמו לא ידוע, אך ודאי שאינו שייך לתחום הרפואה. לדעתו, אותם אלה שסוברים שקיימת בעיה בריאותית במאכלים האסורים מקטינים מערך התורה והופכים אותה להיות ספר רפואה.

המהר"ל מוכיח את דבריו מן המדרש האומר שלא נכון לומר שאי אפשר לאכול חזיר. כלומר, שקיים איזשהו טעם הגיוני המונע אכילת חזיר. אלא צריך לומר אפשר גם אפשר אלא שהקב"ה גזר ואסר.

אלו דברי המדרש (ספרא קדושים פרשה י ד"ה פרק יא): "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אם מובדלים אתם מן העמים הרי אתם לשמי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחביריו, ר' אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנז אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי איפשי לבוא על הערוה, אבל איפשי מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך תלמוד לומר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו מלכות שמים".

מחפשי טעמי המצות ימצאו מנוח בדברי הספורנו (ויקרא יא, ב) האומר שהאיסור שורשו בעניינים רוחניים ולא טבעיים, ולכן התורה משתמשת בביטויים של טומאה וטהרה בבואה לאסור מאכלים מסוימים. כך כותב הפסוק (שם יא, מג) "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם".

הגר"א בפירושו לתורה מוצא טעמים סמליים באיסור. לדבריו כל העופות האסורים הם עופות דורסים. הדורסנות היא ביטוי מובהק לחוסר הסתפקות במועט. כל חדירה לרשות הזולת שורשה בחוסר הסתפקות. גם סימני הטהרה של הבהמות "מפריסי פרסה ושוסעי שסע" קשורים לתכונה זו. העלאת גרה היא ביטוי להסתפקות למאכל שבקרבו. ופרסה שסועה היא סימן שהבהמה אינה דורסת וטורפת אלא גדלה על אבוסה. לדבריו, האיסור של בעלי חיים טמאים נובע מהחשש שמא ננסה להתדמות אליהם ולא נדע להסתפק במועט. דווקא בתחום האכילה נאמר רעיון זה. שכן, כידוע, לא תמיד קל להסתפק בו במועט.

 

אלי שטיינברגר – "נפש יהודי"

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s