פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Archive for אוגוסט, 2008

דברים-ביקורת בונה

Posted by toraportion ב- 7 באוגוסט 2008

ספר דברים הוא החמישי מחמשת חומשי התורה. ונקרא גם "משנה תורה". הגאון רבי אליהו מוילנא (הגר"א) מחלק את ספר "דברים" לשלושה חלקים. החלק הראשון כולל דברי תוכחה ומוסר לעם על חטאם במדבר. חלק זה פותח בתחילת ספר "דברים" עד לסופו של פרק ד. החלק השני, עניינו שיחזור חלק גדול ממצוות התורה, לעתים בתוספת טעם והסבר. גם מצוות שלא הוזכרו בספרים קודמים, נמסרו כאן. חלק זה פותח בפרק ה, ומסתיים בפרק כז פסוק ח. החלק השלישי, הוא מסכת הקללות והברכות, מסכת זו היא עניינם של הפרקים האחרונים בספר "דברים".

 פרשת דברים פותחת בדברים שאמר משה לעם ימים ספורים לפני מותו, כעין צוואה לעם שהנהיג אותו בנאמנות ובמסירות ארבעים שנה, וכך נאמר "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן" (דברים א, א)  ומסביר רש"י שהדברים היו דברי תוכחה. נשאלת השאלה, מדוע בחר משה רבנו דווקא עכשיו, בימים האחרונים שלפני מותו, להוכיח את העם על חטאיו לאורך ארבעים השנים?

הגמרא במסכת ערכין (דף טז עמוד ב) אומרת: "אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח". כלומר צריך לדעת להוכיח, אמירת תוכחה זו אומנות. ננסה להעמיק בדבריו של משה רבינו לעם וללמוד מתוכם כיצד יש להוכיח.

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in דברים, ספר דברים | מתויג: , , , , , , | Leave a Comment »